1 Rapport – kvalitetssikring av investeringskostnader for bybane til Åsane Opne dokument
2 Kvalitetssikring av investeringskostnadene ved ulike traséalternativ for bybane til Åsane Opne dokument