1 Høyringssvar til stortinget frå ANMU Opne dokument