1 Fordeling av regionale næringsfond 2014 Opne dokument