1 Skyss sin digitale billetteringsløysing - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument