1 Vidare førebuing av Ungdommens fylkesting 2017 Opne dokument