1 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2016 – pr. oktober Opne dokument