1 Status og vedtak i samband med omstillinga til nye Fagskolen i Hordaland Opne dokument
2 Samanslåing av Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole Opne dokument
3 Organisasjonskart for Fagskolane i Hordaland Opne dokument
4 Leiarstruktur for Fagskolen i Hordaland Opne dokument