1 Budsjett 2017 - uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument