1 Mandat til å revidere felles nasjonale læringsutbyttebeskrivingar og felles nasjonale emneplanar Opne dokument
2 Brev om mandat Opne dokument
3 Tilsvar til NOKUT Opne dokument