1 Budsjett for fellesmidlar for Fagskolane i Hordaland 2017 Opne dokument