1 Fordeling av tilskot til fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv 2014 Opne dokument
2 Beslutningsnotat med omtale og vurdering Opne dokument