1 Forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument