1 Justering av tilbodsstrukturen 2014/15 etter prognoseinntaket Opne dokument
2 Endring i elevtal/nedlegging av programområde, skuleåret 2014/15 Opne dokument