1 Reklamefinansiert kollektivtransport - sak til uttale Opne dokument