1 Areal til bussanlegg i Sunnhordland - kjøp av eigedomar Opne dokument
2 Vedlegg 1: Kjøpekontrakt om kjøp av gnr 27 bnr 811 i Stord kommune Opne dokument
3 Vedlegg 2: Kjøpekontrakt om kjøp av gnr 89 bnr 122 og 127 i Bømlo kommune Opne dokument
4 Oversiktskart - Stord Opne dokument
5 Oversiktskart - Bømlo Opne dokument