1 Kompensasjonsmidlane for auka arbeidsgivaravgift, - vidareføring av noverande forvaltingsregime i 201 Opne dokument