1 Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Opne dokument