1 Takstsamarbeidsavtale mellom NSB og Skyss Opne dokument