1 Godkjenning av årsrekneskapen 2013 Opne dokument
2 Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne dokument
3 Revisjonsberetning Hordaland fylkeskommune 2013 Opne dokument
4 Revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2013 Opne dokument