1 Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Forslag Opne dokument
2 Våre kommentarar til fråsegnene til Klimaplan for Hordaland 2014 - 2030 Opne dokument
3 Samanstilling av mål og strategiar i Klimaplan for Hordaland 2014 - 2030 v2 Opne dokument
4 Endeleg framlegg Klimaplan for Hordaland 2014-2030 Opne dokument
5 Høyringsfråsegner Klimaplan for Hordaland Opne dokument
6 Bystyrebehandling Klimaplan Hordaland Opne dokument