1 Uttale angåande BRA-midlar for 2015 frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument