1 Samarbeid med CONNECT Vest-Norge, 2014 - 2017. Ny versjon. Opne dokument