1 Fråsegn til Klimaplan for Hordaland Opne dokument