1 Ny budsjettmodell og berekraftig finansiering av dei vidaregåande skulane Opne dokument
2 Notat - Samanlikning av ulike modellar og innspel frå skulane Opne dokument
3 Oppsummering frå regionvise samlingar med rektorane og adm.leiarar i samband med ny budsjettmodell Opne dokument