1 Orientering om arbeidet med Handlingsplan for likestilling, likeverd og inkludering Opne dokument