1 Tertnes vgs - innspel frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument