1 Justering av tilbodsstrukturen , skuleåret 2017/2018 Opne dokument
2 Svar på spørsmål i OPHE om saksutgreiinga knytt til eventuell flytting av påbygg frå Fitjar vgs til Stord vgs Opne dokument