1 Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 Opne dokument
2 Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2017 Opne dokument
3 Bergen kommune saksdokument Plan- og byggeprogram 2017 Bergensprogrammet Opne dokument
4 Protokoll Bergen bystyre Opne dokument
5 Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 Opne dokument