1 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2017 Opne dokument
2 Klimaplan for Hordaland - Statusrapport for Handlingsprogram 2016 Opne dokument
3 Klimaplan for Hordaland - Forslag til Handlingsprogram 2017 Opne dokument