1 Bussanlegg på Stord - kjøp av tilleggsareal på ca. 3,7 mål Opne dokument
2 Kjøpekontrakt Opne dokument
3 Situasjonskart Opne dokument