1 Søknad om fritak frå verv og nyval Opne dokument