1 Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune Opne dokument
2 Søknad frå Askøy kommune Opne dokument
3 Sak 116/16 Askøy formannskap Opne dokument
4 Horsøy industriområde - historikk Opne dokument