1 Læreplass i Hordaland – spørsmål i fylkesutvalet 24.04.14 Opne dokument