1 Justert søknad om løyve til Isdøla kraftverk i Eidfjord kommune. Fråsegn til avgrensa høyring. Opne dokument