1 Delegering av takstmynde for kollektivtrafikk ved innføring av mellombelse auka bompengetakstar (beredskapstakstar) i Bergen Opne dokument