1 Kontaktutval E39 - Tilleggsvurdering knytt til deltaking frå Rogaland Opne dokument