1 Bergen Bompengeselskap AS - utvida garantiramme Opne dokument