1 Endringar etter gjennomgang av Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune. Opne dokument