1 Åpent brev til fylkestinget i Hordaland vedr toalettforholdene til bussjaførene Opne dokument