1 Fråsegn - Statleg kommundelplan for E39 Stord - Os Opne dokument
2 Vedlegg 1 - Oversikt over kulturminne - tabell Opne dokument
3 Vedlegg 2 - Kulturminne - kart Opne dokument