1 Oversendingsforslag til politisk arbeidsgruppe for delegasjonsreglement - frå Misa Opne dokument