1 Forslag til nye honorarsatsar for medlemmer i prøvenemnd Opne dokument