1 Budsjettildeling og dimensjonering av fagskuletilbodet Opne dokument