1 Ikt-strategi for opplæringssektoren 2014-1 Opne dokument
2 Ikt-strategi for opplæringssektoren 2014-16 Opne dokument