1 Innføring av AutoPASS i ferjedrifta i Hordaland - Status Opne dokument