1 Statusrapport for samanslåing av dei vidaregåande skulane i Etne og Ølen Opne dokument