1 Rapport med oversikt over deltaking i internasjonale samarbeidsprosjekt 2016 Opne dokument