1 Forslag til endringar i vannressursloven og jordlova. Fråsegn Opne dokument
2 Høring - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova Opne dokument
3 Høringsnotat - endringer i vannressursloven Opne dokument
4 Høringsnotat - endringer i jordlova Opne dokument