1 Gratis kollektivtransport ved innføring av beredskapstakstar i Bergen Opne dokument