1 Revisjon frå Det Norske Veritas ved Bergen maritime Opne dokument
2 Korrektiv aksjonsplan DNV revisjon Opne dokument
3 Funksjonsinstruks ledelsens representant Opne dokument